ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο βασικός στόχος της Φυσικοθεραπείας είναι η πρόληψη, και η αποκατάσταση μυοσκελετικών, καρδιοαναπνευστικών και νευρολογικών διαταραχών τόσο σε χρόνιες όσο κι σε οξείες παθήσεις - τραυματισμούς.   Η επίτευξη του στόχου αυτού γίνεται μέσω εμπεριστατωμένου κλινικού συλλογισμού από τη Φυσικοθεραπευτική ομάδα η οποία αξιολογεί τον ασθενή,  και με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης καθορίζει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της αποκατάστασης πριν οργανώσει εξατομικευμένα για κάθε ασθενή το θεραπευτικό πλάνο.

Η επιτυχημένη πορεία της αποκατάστασης κρίνεται μεταξύ άλλων από την:

  • Ανάπτυξη και επανεκπαίδευση φυσιολογικών προτύπων κίνησης
  • Αποκατάσταση του μυϊκού συστήματος μέσω επούλωσης τραυματισμών, ενδυνάμωσης μυϊκών ομάδων, απελευθέρωσης επώδυνων κινήσεων
  • Βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας
  • Επαναφορά της αισθητικοκινητικής λειτουργίας μέσω της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της εναρμόνισης των αισθητικών ερεθισμάτων με τις κινητικές εντολές

Επανεκπαίδευση της νευρομυϊκής συναρμογής.