Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Eκπαίδευση 14 ωρών για τον κανονισμό προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εκπαιδευτής Κυριάκος Δημητρίου. H εκπαίδευση έγινε στο πλαίσιο συμμόρφωσης του Λαμπαδιστή με τον κανονισμό που υλοποιείται από την Εταιρεία Purplan Ltd.

Posted in: Seminars
Actions: E-mail
  • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)