Σεμινάριο Basic ERGON IASTM Technique

Με επιτυχία ολοκληρώσαμε το Σεμινάριο Basic ERGON IASTM Technique για καινοτόμες τεχνικές κινητοποίησης των μαλακών μορίων για όλες τις μυοσκελετικές κακώσεις. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ομάδα της ERGON IASTM Technique - Greece.

Posted in: Seminars
Actions: E-mail
  • Σεμινάριο Basic ERGON IASTM Technique
  • Σεμινάριο Basic ERGON IASTM Technique
  • Σεμινάριο Basic ERGON IASTM Technique
  • Σεμινάριο Basic ERGON IASTM Technique
  • Σεμινάριο Basic ERGON IASTM Technique
  • Σεμινάριο Basic ERGON IASTM Technique