Εκπαίδευση με θέμα “Αξιολόγηση Ισορροπίας και Λειτουργικής βάδισης”

Με επιτυχία ολοκληρώσαμε την εκπαίδευση από την Δρ. Σοφία Λαμπροπούλου - Φυσικοθεραπεύτρια / Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών με θέμα “Αξιολόγηση Ισορροπίας και Λειτουργικής βάδισης”. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Δρ. Λαμπροπούλου.

Posted in: Seminars
Actions: E-mail
  • Εκπαίδευση με θέμα “Αξιολόγηση Ισορροπίας και Λειτουργικής βάδισης”
  • Εκπαίδευση με θέμα “Αξιολόγηση Ισορροπίας και Λειτουργικής βάδισης”
  • Εκπαίδευση με θέμα “Αξιολόγηση Ισορροπίας και Λειτουργικής βάδισης”
  • Εκπαίδευση με θέμα “Αξιολόγηση Ισορροπίας και Λειτουργικής βάδισης”
  • Εκπαίδευση με θέμα “Αξιολόγηση Ισορροπίας και Λειτουργικής βάδισης”
  • Εκπαίδευση με θέμα “Αξιολόγηση Ισορροπίας και Λειτουργικής βάδισης”
  • Εκπαίδευση με θέμα “Αξιολόγηση Ισορροπίας και Λειτουργικής βάδισης”
  • Εκπαίδευση με θέμα “Αξιολόγηση Ισορροπίας και Λειτουργικής βάδισης”
  • Εκπαίδευση με θέμα “Αξιολόγηση Ισορροπίας και Λειτουργικής βάδισης”