Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia

Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia (10-12/2/20)

Με επιτυχία επιτεύχθηκε το σεμινάριο εκπαίδευσης ρομποτικού συστήματος άκρας χείρας Gloreha Sinfonia. Ολόκληρη η ομάδα του κέντρου μας είναι πλέον έτοιμη να εφαρμόσει το ρομποτικό σύστημα σε κάθε ασθενή που το χρειάζεται.

Posted in: Seminars
Actions: E-mail
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia
 • Εκπαίδευση Gloreha Sinfonia