Εκπαίδευση Armeo Spring

Εκπαίδευση Armeo Spring (21/1/20)

Με επιτυχία επιτεύχθηκε το σεμινάριο εκπαίδευσης ρομποτικού συστήματος άνω άκρου Armeo Spring. Ολόκληρη η ομάδα του κέντρου μας είναι πλέον έτοιμη να εφαρμόσει το ρομποτικό σύστημα σε κάθε ασθενή που το χρειάζεται.

Posted in: Seminars
Actions: E-mail
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring
 • Εκπαίδευση Armeo Spring