15ο Διεθνές Συνέδριο Νευρολογίας

15ο Διεθνές Συνέδριο Νευρολογίας (10-11/11/18)

Συμμετοχή του Κέντρου Αποκατάστασης στο 15ο Διεθνές Συνέδριο Νευρολογίας.

 

 

Posted in: Seminars
Actions: E-mail
  • 15ο Διεθνές Συνέδριο Νευρολογίας
  • 15ο Διεθνές Συνέδριο Νευρολογίας
  • 15ο Διεθνές Συνέδριο Νευρολογίας
  • 15ο Διεθνές Συνέδριο Νευρολογίας
  • 15ο Διεθνές Συνέδριο Νευρολογίας
  • 15ο Διεθνές Συνέδριο Νευρολογίας
  • 15ο Διεθνές Συνέδριο Νευρολογίας
  • 15ο Διεθνές Συνέδριο Νευρολογίας
  • 15ο Διεθνές Συνέδριο Νευρολογίας