Εξειδικευμένη εκπαίδευση Lokomat Pro FreeD

Εξειδικευμένη εκπαίδευση Lokomat Pro FreeD (4-6/6/18)

Με επιτυχία επιτεύχθηκε το εξειδικευμένο σεμινάριο εκπαίδευσης ρομποτικού συστήματος επανεκπαίδευσης βάδισης Lokomat Pro FreeD. Η ομάδα του κέντρου μας είναι πλέον έτοιμη να εφαρμόσει το ρομποτικό σύστημα σε κάθε ασθενή που το χρειάζεται. Προϋπόθεση για τα καλύτερα αποτελέσματα των ασθενών είναι η σωστή εκπαίδευση και η σκληρή δουλειά. Η επανάληψη είναι η "μήτηρ της μάθησης".

Posted in: Seminars
Actions: E-mail
  • Εξειδικευμένη εκπαίδευση Lokomat Pro FreeD
  • Εξειδικευμένη εκπαίδευση Lokomat Pro FreeD
  • Εξειδικευμένη εκπαίδευση Lokomat Pro FreeD
  • Εξειδικευμένη εκπαίδευση Lokomat Pro FreeD