Βασική εκπαίδευση Lokomat Pro FreeD

Βασική εκπαίδευση Lokomat Pro FreeD (11&12/12/17)

Με επιτυχία επιτεύχθηκε το βασικό σεμινάριο εκπαίδευσης ρομποτικού συστήματος επανεκπαίδευσης βάδισης Lokomat Pro FreeD. Η ομάδα του κέντρου μας είναι πλέον έτοιμη να εφαρμόσει το ρομποτικό σύστημα σε κάθε ασθενή που το χρειάζεται. Προϋπόθεση για τα καλύτερα αποτελέσματα των ασθενών είναι η σωστή εκπαίδευση και η σκληρή δουλειά. Η επανάληψη είναι η "μήτηρ της μάθησης".

Posted in: Seminars
Actions: E-mail
  • Βασική εκπαίδευση Lokomat Pro FreeD
  • Βασική εκπαίδευση Lokomat Pro FreeD
  • Βασική εκπαίδευση Lokomat Pro FreeD
  • Βασική εκπαίδευση Lokomat Pro FreeD
  • Βασική εκπαίδευση Lokomat Pro FreeD