ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ

Το φυσικοθεραπευτικό πλάνο οργανώνεται πάντα με βάσει τα υποκειμενικά και αντικειμενικά στοιχεία που συλλέγονται από την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα εδώ λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, οι τυχόν πρακτικοί περιορισμοί, αλλά και οι προσωπικοί στόχοι που κάθε ασθενής επιθυμεί. Η παραπάνω σύνθεση στοιχειοθετεί ένα θεραπευτικό πλάνο που πάντα είναι οργανωμένο και εξατομικευμένο για κάθε ασθενή.