ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η φυσικοθεραπεία δεν είναι μια θεραπεία που περιλαμβάνει ένα μόνο τρόπο αποκατάστασης. Βάσει των δυσλειτουργιών του ασθενή περιλαμβάνει πολλαπλές μεθόδους κι τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν ποικιλοτρόπως τον ασθενή κι με ιδιαίτερα εξειδικευμένες προσεγγίσεις. Στο κέντρο μας παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης, πάντα από εκπαιδευμένους φυσικοθεραπευτές κι πιστοποιημένους στην εφαρμογή κάθε παρέμβασης.