ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Αξιολόγηση αποτελεί το πρώτο βήμα στην φυσιοθεραπευτική προσέγγιση κάθε ασθενή που εισέρχεται στο κέντρο μας καθώς είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην αποκατάσταση. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή του ιστορικού του ασθενή, συλλογή υποκειμενικών στοιχείων όπως αυτά αναφέρονται από τον ασθενή και στη συνέχεια συλλογή αντικειμενικών στοιχείων μέσω εφαρμογής από τον φυσικοθεραπευτή πιστοποιημένων, αξιόπιστων κι έγκυρων εργαλείων (κλίμακες αξιολόγησης). Η συλλογή αντικειμενικών στοιχείων στόχο έχει την διαμόρφωση όλων εκείνων των δεδομένων που θα βοηθήσουν το φυσικοθεραπευτή να εντοπίσει τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν, και βάσει αυτών να οργανώσει ένα λεπτομερές πλάνο θεραπείας θέτοντας βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.  Κάθε ασθενής ο οποίος αξιολογείται με πιστοποιημένες κλίμακες ανάλογα με τη δυσλειτουργία και την αναπηρία του. Επαναξιολόγηση πραγματοποιείται κατά την πορεία και στο τέλος της παρέμβασης, με σκοπό τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό της βελτίωσης. Βασικά μέρη που συνθέτουν την αξιολόγηση των ασθενών μας είναι:

 • Έλεγχος καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας
 • Έλεγχος εύρους τροχιάς αρθρώσεων
 • Έλεγχος αισθητικότητας
 • Έλεγχος αντανακλαστικών
 • Έλεγχος μυϊκού τόνου
 • Έλεγχος βάδισης
 • Έλεγχος ισορροπίας
 • Έλεγχος λειτουργικότητας σε καθημερινές δραστηριότητες
 • Έλεγχος κινητικών προτύπων κατά τις μεταφορές     

Σειρά πιστοποιημένων κλιμάκων αξιολόγησης που έχουν μεταφραστεί στα Ελληνικά και χρησιμοποιούνται για τα παραπάνω μέρη αξιολόγησης, ενδεικτικά είναι:

 • Η μικρή Δοκιμασία Συστημάτων Ελέγχου της Ισορροπίας (Mini-Balance Evaluation Systems Test – mini-BESTest)
 • Κλίμακα Berg Αξιολόγησης Ισορροπίας (Berg Balance Scale - BBS)
 • Λειτουργική Αξιολόγηση Βάδισης (Functional Gait Assessment – FGA)
 • Κλίμακα Αξιολόγησης Κινητικότητας (Motor Assessment Scale – MAS) για ασθενείς μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
 • Κλίμακα Ashworth Αξιολόγησης Μυϊκού Τόνου (Ashworth Scale) σε περιπτώσεις κάκωσης του Ανώτερου Κινητικού Νευρώνα

Αξιολόγηση Αισθητικότητας κι Κινητικότητας Άνω κι Κάτω Άκρων Fugl-Meyer (Fugl-Meyer Assessment for Upper and Lower Extremities - FMA) σε ασθενείς μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

 • Κλίμακα Αξιολόγησης της Νόσου Πάρκινσον (Unified Parkinson Disease Rating Scale - UPDRS)