Κρουστικός υπέρηχος

Είναι θεραπεία με ωστικά κύματα υψηλής πίεσης που υψηλής ποιότητας ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα τους στην αναγέννηση του οστίτη (Senel et al, 2019) και νευρικού ιστού (Sağir et al, 2019). Τενοντίτιδες, απονευρωσίτιδες, επικονδυλίτιδες, μυοπεριτονιακοί πόνοι, σημεία πυροδότησης πόνου, ρήξεις μυών και ορογονοθυλακίτιδες φαίνεται να  αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τα ωστικά κύματα που σαν ακουστικοί παλμοί προσκρούουν κατά την διάρκεια της εφαρμογής της θεραπείας πάνω στον ιστό ενεργοποιώντας τις φυσικές διεργασίες αναγέννησης του.