ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΥΠΕΡΗΧΟΣ

Μέσω της εφαρμογής ρευμάτων αισθητικού και μυϊκού ερεθισμού εφαρμόζεται είτε για τη μείωση του πόνου, συνδυαστικά με τα υπόλοιπα φυσικά μέσα, είτε για τη μυϊκή διέγερση τραυματισμένων, παρετικών μυών αντίστοιχα. Ενώ για την παυσίπονη δράση ενεργοποιούνται συγκεκριμένες νευρικές ίνες με σκοπό την ενεργοποίηση της οδού του πόνου, για την μυϊκή διέγερση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα κινητικά σημεία με σκοπό την παραγωγή σύσπασης ενός μυός που έχει υποστεί πάρεση ή παράλυση και την αναγέννηση του νευρικού ιστού (Qian et al, 2019).

Η εφαρμογή υπερηχητικών κυμάτων και η απορρόφηση τους από τους ιστούς, προκαλεί θερμικά και μη θερμικά αποτελέσματα ανάλογα με τη ρύθμιση που ορίζεται από τον Φυσικοθεραπευτή. Ενώ τα θερμικά αποτελέσματα μπορούν να αυξήσουν την αιματική ροή, να ανακουφίσουν από τον πόνο και να μειώσουν τη σκληρότητα μιας άρθρωσης, τα μη θερμικά διεγείρουν την αύξηση των πρωτεϊνών, την αναγέννηση και την επιδιόρθωση των ιστών.