ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - THERA BAND

Η ελαστική αντίσταση χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης με στόχο την αύξηση τόσο της μυϊκής δύναμης και της μάζας όσο και του εύρους κίνησης μιας άρθρωσης. Επίσης, αυξάνει την ελαστικότητα με λιγότερη επιβάρυνση στις αρθρώσεις με σκοπό τον μειωμένο κίνδυνο τραυματισμού. Προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ασθενή προσφέροντας τη δυνατότητα ενδυνάμωσης μίας μυϊκής ομάδας μεμονωμένα ή την ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών μυϊκών ομάδων (Iversen et al., 2017). Χαρακτηρίζεται εύχρηστο εργαλείο καθώς μπορεί να εφαρμοστεί πολύ εύκολα και στο σπίτι.

Iversen et al., 2017, Multiple-joint exercises using elastic resistance bands vs. conventional resistance-training equipment: A cross-over study. European Journal of Sport Science;17(8):973-982. doi: 10.1080/17461391.2017.1337229.