ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να αξιολογήσει και να υποστηρίξει άτομα με συναισθηματικές και συμπεριφοριακές διαταραχές που σχετίζονται με την υγεία και την καλύτερη ποιότητα ζωής.