ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Το τμήμα στελεχώνεται επαρκώς με νοσηλευτικό προσωπικό με σκοπό την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών πρόληψης και αποκατάστασης προβλημάτων που αφορούν την ατομική φροντίδα και υγιεινή. Νοσηλευτικές εφαρμογές που πραγματοποιούνται:

  • Έλεγχος ζωτικών σημείων (Θερμοκρασία, Πίεση, Σάκχαρο, Οξυγόνο)
  • Αιμοληψία για αιματολογικές εξετάσεις
  • Πρόληψη ελκών πίεσης (κατακλίσεις) σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και τη βοήθεια πλαστικού χειρουργού

Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις που από το γιατρό έχει επιβληθεί ιδιαίτερη ιατρική εφαρμογή προς τον ασθενή, το νοσηλευτικό μας προσωπικό δύναται να προβεί σε:

  • Χειρουργικούς καθαρισμούς και περιποίηση των ελκών με τη χρήση εξειδικευμένων επιθεμάτων όπως το σύστημα αρνητικής πίεσης (Vac System)
  • Φροντίδα τραχειοστομίας, γαστροστομίας και κωλοστομίας
  • Σίτιση μέσω ρινογαστρικού σωλήνα 
  • Εφαρμογή ουροκαθετήρα ή υπερηβικού καθετήρα