ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η δράση του Λογοθεραπευτή έχει ως στόχο την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του λόγου, της φώνησης, της μάσησης, της κατάποσης, της αντίληψης των γεύσεων, του συγχρονισμού αναπνοής-φώνησης ή αναπνοής-κατάποσης. Πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ασθενή και σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα αποκατάστασης όπως τον φυσικοθεραπευτή, νοσηλευτή κι εργοθεραπευτή.