Αισθητηριακή ολοκλήρωση

Η καινοτόμα και μοναδική αυτή θεραπευτική παρέμβαση προσφέρει ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον σχεδιασμένο να προάγει τα αισθητηριακά ερεθίσματα όπως αυτά της αφής, της γεύσης, της όρασης, της ακοής, της όσφρησης, της αντίληψης του σώματος στο χώρο, της κίνησης, του βάρους. Μέσω των αισθητηρίων συστημάτων οι άνθρωποι καταγράφουν, διαμορφώνουν και διακρίνουν τις αισθήσεις που λαμβάνουν, για να παράγουν σκόπιμες, προσαρμοστικές συμπεριφορές ως απάντηση στο περιβάλλον (Ayres, 1976/2005). Σκοπός της μεθόδου αυτής είναι να ενισχύσει τις νευρολογικές διεργασίες που απαιτούνται ώστε να διευκολυνθεί ο εγκέφαλος στην ερμηνεία όλων αυτών των ερεθισμάτων. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση λαμβάνει χώρα από την παιδική ηλικία και θεωρείται απαραίτητη για την φυσιολογική εξέλιξη της μάθησης, της συμπεριφοράς και του σχεδιασμού των κινήσεων.  Η μέθοδος λοιπόν αυτή της Dr. Ayres μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις με αναπτυξιακές και μαθησιακές διαταραχές, διάσπαση προσοχής, προβλήματα υπέρ-κινητικότητας, καθυστέρηση στην ομιλία, αυτισμός κτλ.

Ayres, A. J. (2005). Sensory integration and the child. Los Angeles: Western Psychological Services.