ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στο χώρο της λειτουργικής αποκατάστασης υπάρχει εξοπλισμός επανεκπαίδευσης νευρομυϊκού συντονισμού ο οποίος εφαρμόζεται σε άτομα κάθε ηλικίας που παρουσιάζουν έλλειμμα είτε λόγω τραυματισμού, είτε λόγω παθολογίας. Η λειτουργική αποκατάσταση διεκπαιρεώνεται με τη χρήση διαφόρων μέσων όπως σανίδες ισορροπίας, ασταθές έδαφος, τραμπολίνο, δίζυγο, πολύζυγο, εμπόδια, κώνοι κ.α. Επίσης, ο διάδρομος βάδισης με ταυτόχρονη άρση του βάρους του σώματος (LiteGait), συνίσταται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν δυσκολία ισορροπίας στην όρθια θέση, με στόχο την επαναφορά της ορθοστάτησης, τη βελτίωσης της ισορροπίας και την επανεκπαίδευση της βάδισης. Έχει αποδειχθεί ότι η ειδική εκπαίδευση σε συγκεκριμένες λειτουργικές δραστηριότητες επιφέρει μακροχρόνια αναμόρφωση του φλοιού του εγκεφάλου. Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι οι ασθενείς επιτυγχάνουν μεγαλύτερη βελτίωση σε λειτουργικά καθήκοντα που χρησιμοποιούνται στην αποκατάστασή τους και δεδομένου ότι είναι πιθανότερο να συνεχίσουν να ασκούν αυτά τα καθήκοντα στην καθημερινή ζωή, επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης (Bonzano et al, 2019).

Bonzano et al, 2019, Upper limb motor training based on task-oriented exercises induces functional brain reorganization in patients with multiple sclerosis. Neuroscience;410:150-159. doi: 10.1016/j.neuroscience.2019.05.004.