ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΙΛΑΤΕΣ

Η μέθοδος Clinical Pilates είναι ένα πρόγραμμα κινητοποίησης που αποσκοπεί στη μυϊκή ενδυνάμωση ολόκληρου του σώματος, με ταυτόχρονη σταθεροποίηση του κορμού, αύξηση της ελαστικότητας των αρθρώσεων και καλύτερο έλεγχο των κινήσεων. Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η ενεργή συμμετοχή του ασθενή με σκοπό την αντίληψη του σώματός του, και την επιτέλεση ελεγχόμενων κινήσεων με ταυτόχρονη σωστή αναπνοή, ροή, ακρίβεια, σωστή κατεύθυνση και συντονισμό. Τα παραπάνω οδηγούν σε βελτιωμένα κινητικά πρότυπα, μειωμένα επιβαρυντικά εξωτερικά φορτία και κατά συνέπεια  ελάττωση των πιθανοτήτων τραυματισμού. Το πρόγραμμα αυτό κινητοποίησης περιλαμβάνει ασκησιολόγιο που μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις πληθυσμιακές ομάδες για πρόληψη αλλά κι από ασθενείς με μυοσκελετικά, νευρολογικά κι αναπνευστικά προβλήματα για αποκατάσταση, μια κι οι ασκήσεις προσαρμόζονται πάντα στα λειτουργικά επίπεδα του κάθε ατόμου. Πρόσφατα ισχυρά ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε νευρολογικές παθήσεις όπως η Σκλήρυνση κατά πλάκας (Duff et al, 2018) και η Νόσος Πάρκινσον (Suárez-Iglesias et al, 2019). Παράλληλα, είναι από τις λίγες μεθόδους που περιλαμβάνουν και ειδικό ασκησιολόγιο  για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού όπως οι εγκυμονούσες, οι αθλητές και τα άτομα τρίτης ηλικίας.

Duff et al, 2018. Impact of Pilates Exercise in Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial, International Journal of Multiple Sclerosis Care; 20(2): 92–100. doi: 10.7224/1537-2073.2017-066.

Suárez-Iglesias et al, 2019. Benefits of Pilates in Parkinson’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis; Medicina (Kaunas); 55(8): 476. doi: 10.3390/medicina55080476.